ووینام ویت وو دائو
VOVINAM VIُُُُET VO DAO


موضوع: فلسفه ووینام..

 

I. اصول تعهد نامه ووينام:

به عنوان یک ویت Vo دائو فعال درسبك ووينام باید :

 1. تلاش كنيم برای رسیدن به ارتفاع بالاتري از هنرهای رزمی به منظور خدمت صادقانه به بشر .
 2. با نظم و انضباط در هنرهای رزمی و نسل جدیدی از جوانان را بسازيم و درتوسعه برجستگي هاي ممتاز ووينام بكوشيم.
 3. زندگی در هماهنگی با دیگران ، احترام به سالمندان و عشق شاگردان بهم وبه هم میهنان عزیزم.
 4. مسلما ، اطاعت ازقوانین و مقررات ووينام و رعایت آن بالاترازافتخار هنرمند رزمی ووينام بودن است .
 5. . احترام شاگردان از هنرهای رزمی ديگر ، و تنها استفاده از زور برای دفاع از خود و دفاع ازعدالت.
 6. به شدت ازنظرشخصی و اخلاقی خودراغني كنيم.
 7. ساده زندگی می کنيم ، ، و در زندگی نجيب و صادق باوفاداري بالا باشیم.
 8. توسعه شرکت به غلبه بر تمام موانع در زندگی است.
 9. قضاوت هوشمندو استقامت وپشتكاردرامور ، و عمل با هوشياري مبارزات.
 10. اعتماد به نفس ، خود کنترل ، و خیرخواه ؛ و مدام خودم را به  تلاش بيشتر برای بهبود وادارنمودن وبررسي تغييرات مثبت.

II. فلسفه مختصري از ده تعهد ووينام :

 1. تعهد اول که در مورد ایده آل بودن و هدف از تمرین هنرهای رزمی بود.
 2. قول دوم در مورد شاگرد تعهدات نسبت به  ووينام و مردم است.
 3. عهد سوم که در مورد وحدت در میان شاگردان  ووينام.
 4. عهد چهارم در مورد نظم و انضباط و افتخار هنرمند رزمی.
 5. تعهد پنجم که در مورد آگاهی از با استفاده از هنرهای رزمی بود.
 6. قول ششم که در مورد جهت یادگیری و تفکر اخلاقی از شاگرد.
 7. تعهد هفتم زندگی است در مورد اهداف بالاتر
 8. تعهد هشتم آموزش است در مورد قدرت از طریق يادگيري.
 9. تعهد نهم در مورد اینکه چگونه باید فکر کنيم ،وبه درستي تصمیم بگيريم وهوشمندانه عمل كنيم.
 10. تعهد دهم در مورد صفات مثبتي كه شاگرد  ووينام  باید داشته باشد.

 
نویسنده : مبارز


درباره نویسنده

مبارز ٍ هستی بخش جهان عشق آفريد و از عشق روشنايی آمد پديد
جوانمردان پاک با نیروی جسم و روح خود اهریمن را شکست خواهند داد.
ووینام مملو از زیباییهاست که در ویتنام جهت نبرد با متجاوزان ابداع شد و شگفتی های آن در هیاهوی سبکهای رسانه ایی مغفول ماند.
بی گزاف می گوییم باید چشید....گفتنی نیست.
سامانه پیام کوتاه ما:
30003405001390
پست الکترونیک:
vovinamesf@gmail.com
ایمیل :

آمار بازدید
خوش آمدید
نویسندگان:

وضعیت وبلاگ :

اوقات شرعی :

تبلیغات